Thời gian làm việc
KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ: PHÒNG BỆNH HƠN CHỮA BỆNH

KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ: PHÒNG BỆNH HƠN CHỮA BỆNH

Đời sống xã hội ngày càng phát triển, theo đó quan niệm về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cũng được con người quan tâm đúng mức và khoa học hơn với thói quen khám sức khỏe định kỳ.

Xem chi tiết