Thời gian làm việc
Đơn vị Lọc Thận nhân tạo

Đơn vị lọc thận nhân tạo tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn đã trở thành địa chỉ quen thuộc và tin cậy của bệnh nhân suy thận cấp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận.

Tin tức chuyên khoa